Υποστήριξη Φαρμακείων

Αναλαμβάνουμε την μηχανογραφική υποστήριξη του φαρμακειου σας όπως:

  1. Υποστήριξη Software και Hardware.
  2. Κατασκευή εφαρμογών βάση των αναγκών του φαρμακείου σας.
  3. Αναλαμβάνουμε την δημιουργία φυλλαδίων προσφορών και την προώθηση τους στο Facebook και στο Istagram.
  4. Αναλαμβάνουμε την Social Media υποστήριξη του φαρμακείου σας και την προώθηση του.
  5. Διαθέτουμε έτοιμη εφαρμογή (Pharmacy Solution) διαχείρισης της οικονομικής εικόνας του φαρμακείου σας.
  6. Κατασκευή Web Site ή ηλεκτρονικό κατάστημα (E-Shop) για το φαρμακείο σας.