Υποστήριξη Ιατρείων

Αναλαμβάνουμε την μηχανογραφική υποστήριξη του ιατρείου σας όπως:

  1. Υποστήριξη Software και Hardware.
  2. Υποστήριξη σε θέματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και Ε-ΔΑΠΥ.
  3. Καταχώρηση επισκέψεων / ραντεβού στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
  4. Εκπαίδευση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στο Ε-ΔΑΠΥ.
  5. Κατασκευή εφαρμογών βάση των αναγκών του ιατρείου σας.
  6. Διαθέτουμε έτοιμη εφαρμογή (Doctor Solution) διαχείρισης ιατρείου σε θέματα επισκέψεων, ραντεβού κλπ.
  7. Κατασκευή Web Site για το ιατρείο σας.