Εμπορολογιστικές εφαρμογές

H εταιρία μας κατασκευάζει, εγκαθιστά, παραμετροποιεί εμπορολογιστικές εφαρμογές που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του πελάτη. Η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια μας οδήγησε στο να δημιουργούμε εφαρμογές οι οποίες να κατασκευάζονται βάση των αναγκών της κάθε επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία.
Εκτός από την κατασκευή εφαρμογών, εμπορευόμαστε έτοιμες εφαρμογές γνωστών κατασκευαστών και τις οποίες υποστηρίζουμε και συντηρούμε.